Tietosuojaseloste kuluttajille - Bello Mondo

Tämä on Bello Mondon asiakasrekisterin tietosuojaseloste. Tietosuoja on meille tärkeää. Asioidessasi Bello Mondon verkkokaupassa tai Loimaan kivijalkaliikkeessä hyväksyt, että Bello Mondo tallentaa henkilötietojasi kanta-asiakasrekisteröinnin yhteydessä tai mahdollistaakseen verkkokauppaostoksen. Henkilötietojasi käsitellään, kun asioit Bello Mondon verkkokaupassa tai kivijalkaliikkeessä kanta-asiakkaaksi liittyessäsi.

1. Rekisterinpitäjä. Verkkopalvelun rekisterinpitäjä on Bello Mondo, Tuula Sirén-Mäkelä (”Bello Mondo”), Y-tunnus 2195747-7. Vesikoskenkatu 7, 32200 Loimaa. Voit myös olla Bello Mondoon yhteydessä puhelimitse +358 44 030 6004 tai sähköpostitse tuula.siren-makela(at)hotmail.com. Tietosuojavastaava: Tuula Sirén-Mäkelä, +358 44 030 6004

2. Käsiteltävät tiedot. Palvelussa käsitellään verkkokauppaostoksen yhteydessä antamaasi nimitietoa (sukunimi, etunimi), sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi sekä osoitettasi. Bello Mondo tallentaa henkilötiedot tilauksesi toimitusta ja kanta-asiakasrekisteriä varten sopimuksen / kaupan muodostuessa.

Verkkokauppapalvelun tuottaminen edellyttää lisäksi selaimesi istuntotietojen käsittelyä.

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste. Tietoja käsitellään osana verkkokauppapalvelun tarjoamista tai kanta-asiakkaaksi liittyessäsi.

Henkilötietoja käsitellään:

⦁ Rekisterinpitäjän, rekisterinpitäjään asiakassuhteessa olevan ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi

⦁ Palvelujen myynnissä, markkinoinnissa ja suoramarkkinoinnissa

⦁ Asiakassuhteiden ylläpitämisessä, hoitamisessa ja kehittämisessä

⦁ Tilauksien hallinnassa ja käsittelyssä

⦁ Kanta-asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä antaman suostumuksen perusteella asiakkuuden hoitamiseen ja mahdollistamiseen.

Käsittelemme tietoja oikeutetun edun perusteella muun muassa liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden analysointiin ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin liittyen sekä väärinkäytösten estämiseksi ja tutkimiseksi.Tietoja käsitellään sinun ja Bello Mondon välisen sopimuksen perusteella palvelun tarjoamiseksi ja toimittamiseksi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679; ”tietosuoja-asetus”) 6.1 b artikla). Palvelua ei voida suorittaa, ellet hyväksy palvelua koskevia käyttöehtoja.

4. Tietolähteet. Bello Mondo kerää sinua koskevat tiedot sinulta itseltäsi verkkokauppa- tai kivijalkaliikeasiointisi yhteydessä.

5. Luovutukset. Bello Mondo ei luovuta tietojasi eteenpäin.

6. Automaattinen päätöksenteko. Bello Mondo ei käytä tietoja automaattiseen sinua koskevaan päätöksentekoon osana palveluitaan.

7. Alihankkijat ja palveluntarjoajat. Käytämme alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä esimerkiksi säilytystä, analytiikkaa tai markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden osalta varmistamme asianmukaisin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Bello Mondon yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa taikka jakaa tai myydä niitä eteenpäin vaan he käsittelevät tietoja Bello Mondon lukuun ns. henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. Bello Mondo solmii näiden tahojen kanssa suoraan tai välillisesti tietosuoja-asetuksen edellyttämät sopimukset tietojen turvallisen ja lainmukaisen käsittelyn turvaamiseksi

Voimme luovuttaa Verkkokauppamme toiminnan kannalta välttämättömiä henkilötietoja myös kuljetus- ja pankkialalla toimiville luotetuille yhteistyökumppaneillemme, joita ovat mm. Posti, Matkahuolto ja Paytrail Oyj. Esimerkiksi toimitusten mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille.

Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta. Bello Mondo käyttää Shopify International Ltd.  -verkkokauppa-alustaa ja maksuihin Stripe:n tarjoamaa verkkomaksutoiminnallisuutta sekä iZettle:n tarjoamaa maksutoiminnallisuutta kivijalkamyymälässä Loimaalla. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus hyödyntää myös Klarna:n maksutoiminnallisuutta verkkokauppa-asioinnissaan, jossa maksut hoidetaan Klarna:n kautta asiakkaan Klarna:n kanssa sopiman mukaisesti. Tutustuthan Spopify:n, iZettle:n, Stripe:n ja Klarna:n sopimusehtoihin ja tietosuojaselosteeseen erikseen. Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa rikosten selvittämiseksi, saatavien perimiseksi ja mahdollisten rikkomusten selvittämiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

8. Kansainväliset siirrot. iZettle:n toiminnoissa henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kaikki palvelun tuottamiseen käytetyt palvelimet sijaitsevat IZettle:n osalta EU- tai ETA-alueella.

Shopifyn:n verkkokauppa-alusta on alunperin Kanadasta. Euroopassa ja Sveitsissä asioivien henkilötietoja kontrolloi Spopify International Ltd. -yhtiön Irlannin yhtiö. Euroopan lainsäädäntökohtia noudatetaan siirrettäessä tietoja Kanadaan tai Yhdysvaltoihin.

Stripe on kansainvälinen maksupalvelutoimija, jota hyödynnetään laajasti verkkokauppamaksutoiminnoissa ympäri maailman. Euroopan lainsäädäntökohtia noudatetaan siirrettäessä tietoja esimerkiksi Kanadaan tai Yhdysvaltoihin tai Euroopan unionin ja ETA-alueen ulkopuolelle. ETA-alueella, Iso-Britanniassa ja Sveitsin alueella sijaitsevien asiakkaidensa osalta Stripe sitoutuu alueen voimassa olevaan lainsäädäntöön henkilötietojen osalta.

9. Säilytysaika. Bello Mondo käsittelee tietojasi verkkokauppapalvelun ostomahdollisuuden toteuttamiseksi sekä kanta-asiakasrekisteriin liittymisen mahdollistamiseksi. Bello Mondo säilyttää tiedot viiden (5) vuoden ajan tai kanta-asiakkuussuhteen keston ajan.

10. Oikeutesi. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia sinua koskevien henkilötietojen osalta. Rekisteröidyllä on muun muassa oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää ko. tietojen oikaisemista, poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä tai profilointia, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole perusteltua syytä tätä vastustaa esimerkiksi rekisterinpitäjän sopimuksen toteuttamista varten tai muutoin oikeutetun edun turvaamiseksi.

Bello Mondo säilyttää tietojasi tietojen säilytysajan ja poistaa ne sen jälkeen.

Tarkistaessasi sinusta löytyvät tiedot, annat mahdollisesti sinua koskevia tunnistetietoja, jotta tarkistus voidaan suorittaa. Tietosuoja-asetuksen nojalla voit saada Bello Mondolta vahvistuksen siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

Mikäli haluat käyttää edellä mainittua oikeuttasi, voit olla yhteydessä Bello Mondoon mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

11. Valitus tietosuojaviranomaiselle. Mikäli katsot, että Bello Mondo on menetellyt tietosuoja-asetuksen vastaisesti, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi). Mikäli huomaat käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, kerrothan asiasta kuitenkin myös meille, jotta voimme korjata virheemme.

12. Päivitykset. Bello Mondo voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tarkista aina ennen jokaista palvelun käyttökertaa kulloinkin voimassa olevat ehdot ja selosteet.